Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

17. dubna 2018 v 22:07

Historie:

Na přání Elišky Rejčky, vdovy po českých králích Václavu II. a Rudolfu Habsburském, byl v roce 1323 na Starém Brně vybudován klášter s novým gotickým chrámem, který se stal klášterním kostelem pro sestry cisterciáckého řádu. Jeho půdorys je postaven ve tvaru kříže. Stavba se dochovala bez větších rušivých zásahů ve slohové čistotě až do současnosti. Můžeme zde pozorovat jen mírné prvky barokizace z 18. století
Stavba chrámu započala v roce 1324 a trvala téměř 40 let. V průběhu historie byl poničen vojskem při obléhání Brna a znovu opraven. V roce 1782 byl klášter v rámci reforem Josefa II. zrušen, cisterciačky klášter opustily a na jejich místo přišli augustiniáni - eremité od svatého Tomáše. V průběhu druhé světové války byla bazilika poškozena bombardováním, především okna chrámu utrpěla velkou ujmu.

Zajímavosti:

  • Po své smrti v roce 1335 byla Eliška Rejčka pochována do krypty pod dlažbou kostela u oltáře svatého Kříže. Na dlažbě je místo jejího odpočinku označeno písmenem "E".
  • V roce 1987 byl chrám povýšen na baziliku minor a je centrem Augustiniánů a sídlem jejich opata.
  • V místech augustiniánského opatství je zřízeno Mendelovo muzeum. Právě zde v 19. století prováděl J. G. Mendel svá zkoumání na hrachu a pokusy s rozmnožováním včel.
  • Na prostranství před bazilikou stojí od roku 2013 tzv. Pulihrášek. Jedná se o konstrukci vytvořenou ze starobrněnských půllitrů ve tvaru hrášku, která zde byla umístěna jako připomínka pátrání a objevů J. G. Mendela.

Pověst:

Pověst o praporkové věštbě

O spanilé královně Elišce Rejčce, jež na hradě Špilberku moudře žila a v městě Brně slovutný kostel Nanebevzetí panny Marie založiti ráčila.
Je to už velmi dávno, co na brněnském Špilberku žila královna Eliška, které se také Rejčka říkalo. Byla vdovou po králi Václavu II., kterého nebožáka nedlouho po svatbě zlá nemoc, souchotiny, sklátila.
No a jeho žena, ta Eliška, co po něm zbyla, se pak přestěhovala k nám do Brna a usadila se na Špilberku. Byla prý moc krásná, mocná, bohatá, ale i moudrá. A protože právě taková byla, rozhodla se ke konci svého žití založit ženský cisterciácký klášter, aby po ní taky něco na tom světě zůstalo. Dlouho pak přemýšlela, kde by klášter měl stát, ale pořád ji vhodné místo ne a ne napadnout. Tu se jednoho dne celá utrápená svěřila své přítelkyni z kruhu dvorních dam, a protože to rovněž byla žena moudrá a navíc ještě zbožná, hned si věděla rady a své paní řekla: "Má drahá královno, ten dům, co chcete vystavěti, má sloužit Bohu. Nechť sám určí, kde bude státi. Nechejte zhotovit tři praporky, vystupte na nejvyšší místo na hradě a odtud je vhoďte do povětří. Kam dopadnou, tam klášter zbudujte."
Moudré královně se nápad moc zalíbil, a proto nelenila a dala ušít ty tři praporky. Pak jednoho jasného dne vystoupala i se svým průvodem až do samého vršku nejvyšší špilberské věže, které se už tenkrát říkalo "hladová", otočila se k jihovýchodu a s výkřikem "Nechť se děje vůle Boží!" pustila všechny tři praporky do větru.
První letěl jenom chvilku a k zemi slétl nedaleko, zrovna tam, co dodnes stojí mariánský kostel na Starém Brně. Druhého praporku se chopil vítr a odnesl ho až kamsi do dnešního Komína. Třetí praporek zmizel někde ve veverských lesích a už ho nikdy nikdo neviděl. Bylo tedy rozhodnuto: klášter bude založen na tom místě, kam dopadl první praporek. V Komíně, kam druhý praporek slétl, dala moudrá Eliška vystavět alespoň kostel.
A když pak přišel královnin čas a ona odešla na věčnost, byly její ostatky uloženy právě v tom cicsterciáckém klášteře, co s pomocí prvního z praporků založila.

Kontakt:

K navštívení:

Do baziliky je možné nahlédnout půlhodinu před a v časech bohoslužeb, které jsou zveřejněny na webových stránkách opatství Brno. V jiné časy bazilika přístupná veřejnosti není.

Adresa:

Mendlovo náměstí 157/1
603 00 Brno

Informace čerpány z:

BÍLEK, Jiří. Brněnské kostely. Šlapanice: Vlastním nákladem, 2000. S. 67-73.
RADVANOVÁ, Michaela. Špilberk v pověstech. Brno: Doplněk, 2001. ISBN 80-7239-076-7.
Pulihrášek. Mendlovo náměstí rozsvítila koule z půllitrů. Brněnský deník [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-pulihrasek-mendlovo-namesti-rozsvitila-koule-z-pullitru-20131024.html
Mendelovo muzeum - Gregor Johann Mendel . Mendelovo muzeum [online]. 2014 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z:http://mendelmuseum.muni.cz/cs/g-j-mendel
Augustiniánské opatství a farnost. [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.opatstvibrno.cz/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Zdroj obrázku na designu stránky:

Pohled na Petrov s katedrálou svatého Petra a Pavla z míst za hlavním nádražím, Brno

By Michal Klajban [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons